Câu hỏi kỳ 1

Câu hỏi kỳ 16:  

- Ngày 20/11 được công nhận là ngày nhà giáo Việt Nam vào ngày tháng năm nào?

- Tên đầy đủ của ngày 20/11 là gì

- Hãy Tên và giác giả của 3  bài hát nổi tiếng về thầy cô

  

 

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Additional information