Kết quả dự giảng giáo viên Ngày 22/5

Vào lúc 14h, ngày 22/5 tổ sư phạm Khoa dạy nghề đã tiến hành dự giảng giáo viên Võ Đông Giang

Thành phần tổ sư phạm và các giáo viên trong khoa tham dự

Trong khí khí ngột ngạc nóng bức vì sự cố mất điện và đây là một môn học mới mà giáo viên Võ Đông Giang đã chủ động giảng dạy đầu tiên nhưng Giáo viên Võ Đông Giang đã hoàn thành tốt tiết giảng của mình

- Nhận xét góp ý:

* Mặt mạnh: Kiến thức vững vàng, tự tin, tổ chức lớp học đạt yêu cầu

* Cần khắc phục: Bố trí bảng và ghi chữ rõ ràng hợp lý hơn, chỉnh sửa bài giảng cho rõ ràng là giáo án tích hợp hay thực hành hoặc lý thuyết

Qua sự góp ý của giáo viên tổ sư phạm và giáo viên tham dự giáo viên Võ Đông Giang tiếp thu, ghi nhận để hoàn thiện bài giảng, tham gia hội giảng trường vào tháng 11 tới

(theo Hữu Trung - Khoa Dạy nghề)

Additional information